EĞİTİM VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME

Eğitim Politikamız:  
Şirket kültürüne uyum sağlayabilen, çalışanların ilgili konularda kendilerini geliştirerek firma içerisinde uygulayabilecekleri konularda, uygun eğitimleri profesyonel şirketlerden belli bir planlama çerçevesinde çalışanlara sunmak. Bu sayede mevcut çalışan potansiyelini daha üst çıtalara taşıyarak, şirket vizyonuna ulaşma yolunda ilerlemek.

Performans Değerlendirme Politikamız:
Bölümlerde verilen hedeflere ulaşmadaki başarı ve kişisel çaba, iletişim gibi temel konularda dönem sonlarında yöneticiler ve en üst yönetimin değişik yöntemlerle verdikleri puanlamalar başarı göstergelerini doğurmakta ve kişilerin şirketteki kariyer yönünü çizmeye yardımcı olmaktadır.

İlerisi için hedeflenen; çalışanın da üstünü değerlendirebileceği ve daha ileri metotların uygulandığı Performans Yönetimi tekniklerinin uygulanabilmesidir.