İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Çağdaş, dinamik, ekip çalışmasına yatkın, iyi eğitimli, nitelikli işgücü ile uzun yıllar aynı çatı altında şirketimizi vizyonu ve misyonu doğrultusunda daha ileriye taşımak.

Şirketimizi, kariyer yapmayı hedeflemiş insanlar için "doğru işe, doğru insan seçimi" yaparak, Politikamız,  Kurumsal Yapımız ve çalışanına verdiği değerler nedeniyle sürekli tercih edilen firmalar arasında görmek.

Çalışanlarımızı eğitim, kapasite ve başarıları ölçüsünde değerlendirip, zaman zaman gerekli eğitimlerle destekleyerek kendi bünyemiz içerisinde yönetim kademelerine getirmek.

Yönetimde şeffaf, paylaşımcı, değişime ayak uyduran, stratejik kararlar alabilen, ekibi motive eden GÜÇLÜ LİDERLER ile uzun vadeli birliktelik.

Firma içerisinde uygulanan işçi sağlığı ve iş güvenliği politikasıyla çalışanlara huzurlu ve motive edici bir işyeri ortamı yaratmak.

Sosyal sorumluluk projeleriyle topluma katkıda bulunmak (okul yapımı, öğrencilere staj imkanı sağlamak, ağaç dikimi, spor faaliyetlerine sponsorluk, doğal afetlerde yardım vb. projeler)

Çalışanların motivasyonu için şirket toplantıları, yemek ve geziler gibi sosyal aktiviteler düzenleyerek, iletişim artırıcı etkinlikler düzenlemek.