İŞE ALIM PROSEDÜRÜMÜZ

Şirketimize yapılan tüm başvurular gizli tutulmakta olup, gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında olumlu & olumsuz başvurular cevaplandırılmaktadır. Başvuru yapılan pozisyon ile örtüşmeyen başvuru formları ilerleyen zamanlarda yeniden değerlendirilmek üzere CV bankamızda saklanmaktadır.

Şirket için gerekli pozisyonlar öncelikle insan kaynaklarına bildirilerek pozisyon için gerekli nitelikler belirlenir.

Personel alımında kullanılan kaynaklar:

 • İnternette değişik kariyer sitelerine üyelik, gazete ilanı, referanslarla gelen başvurular ve CV bankamız olmaktadır.
   
 • Uygun olan başvuruların ön görüşmesi İK tarafından yapılır.
   
 • Uygun adaylarla, adayın bağlı olacağı yönetici ve İK yöneticisi ile birlikte ikinci bir görüşme daha gerçekleşir.
   
 • Pozisyona sağlanacak koşullar ile adayların istekleriyle karşılaştırılır. Olabilecek adaylarla son görüşme daha yapılır ve uygun aday seçimi tamamlanır.
   

* Görüşmelerde değişik pozisyonlarda gerekli görülen adaylara teknik, lisan, sürüş, psikometrik testler uygulanarak yetkinlikler saptanır.